Overblijven in een vertrouwde, gezellige en veilige omgeving

Plezier

Overblijf is vrije tijd voor de kinderen. Naast lunchen is er ruim de tijd om te spelen en plezier te maken. Voor binnen én buiten hebben we eigen spelmateriaal dat past bij de interesses en leeftijden van de kinderen.

Veiligheid

Met een vaste coördinator en twee Overblijfouders per groep zorgen we voor structuur en toezicht. We organiseren jaarlijks cursussen voor ons vrijwilligersteam en alle vaste Overblijfouders hebben een VOG overhandigd.

Gezondheid

We vinden het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen en van hun lunch kunnen genieten. Snoepen tijdens overblijven is niet toegestaan. Er wordt een half uur buiten gespeeld, tenzij het weer dit niet toelaat.