Kwaliteit

Opleidingen

Ieder kind is een individu met een eigen karakter. Wij houden hier tijdens de overblijf zoveel mogelijk rekening mee. Om ons team van vrijwilligers goed om te leren gaan met diverse situaties, organiseren wij regelmatig cursussen. Voorbeelden hiervan zijn: Tussenschoolse Opvang, EHBO, Omgaan met uitdagend gedrag en Effectief communiceren met (pré)pubers.

Overdracht

Relevante gebeurtenissen tijdens de overblijf leggen wij vast in een logboek. Na iedere overblijf zorgt de coördinator voor een schriftelijke overdracht richting alle coördinatoren en bestuursleden. De scheidslijn tussen school en overblijf is dun. Daarom houden Broodje Emmaüs en SWS Emmaüs elkaar waar nodig op de hoogte van gebeurtenissen en delen kennis.

Allergie of medicijngebruik

Heeft uw kind een allergie of gebruikt hij/zij medicijnen? Dan kunt u dat aangeven in uw persoonlijke account in TSO-assistent. Moeten wij hier direct actie op ondernemen? Dan vragen wij u om ons deze informatie ook per e-mail toe te sturen. Broodje Emmaüs verstrekt geen medicijnen. Uitzondering is het toedienen van een epipen. Als uw kind medicijnen nodig heeft tijdens de overblijf, dan moet u dat met de leerkracht van school regelen.

Privacy

Broodje Emmaüs houdt zich aan de AVG (privacywetgeving). Wij zien erop toe dat wij alleen die gegevens verwerken die nodig zijn om de overblijf goed te laten verlopen. Ook zorgen wij dat deze gegevens alleen voor deze doeleinden gebruikt worden en niet toegankelijk zijn voor derden. Tijdens de overblijf mogen er geen foto’s worden gemaakt.

VOG

Alle vaste Overblijfouders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen. Deze moeten zij aanvragen voor hun werkzaamheden als Overblijfouder tussenschoolse opvang.