Werkwijze

U kunt ervoor kiezen om uw kind vast op één of meerdere dagen per week te laten overblijven, of incidenteel. Uw kind kan alleen van de overblijf gebruik maken als hij of zij vooraf is ingeschreven. Schrijf uw kind minimaal twee weken voor de eerste overblijf bij ons in, door een e-mail sturen naar broodjeemmaus@gmail.com. U ontvangt van ons de benodigde informatie om de inschrijving definitief te maken.

Eten, drinken en spelen

Uw kind neemt zelf eten en drinken mee. Kinderen lunchen met hun eigen groep in hun klaslokaal, onder begeleiding van twee Overblijfouders. Na de lunch gaan de kinderen naar buiten en spelen verdeeld over verschillende pleinen. De groepen 7 en 8 spelen op de speelvelden naast school. Op alle pleinen en velden houden Overblijfouders toezicht.

Bij slecht weer blijven de kinderen binnen in hun eigen klaslokaal. Zij kunnen dan spelletjes doen, lezen, tekenen of knutselen. In de hogere groepen kan er eventueel (onder toezicht) worden gekeken naar een filmpje. Tijdens de overblijf is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan.

Begeleiding overblijf

Iedere dag leidt een vaste coördinator de overblijf in goede banen. De coördinator instrueert en begeleidt de Overblijfouders, is contactpersoon voor ouders en leerkrachten in het geval van bijzonderheden of incidenten en verricht EHBO bij lichte verwondingen.

Komt u ons helpen?

Broodje Emmaüs kan niet zonder de hulp van betrokken ouders die als vrijwilliger willen helpen om de overblijf te organiseren. Vaste Overblijfouder zijn is leuk en biedt diverse voordelen. Klik hier voor meer informatie.