Financiële verantwoording

De financiële verantwoording over de inkomsten en uitgaven berust bij Overblijfstichting Broodje Emmaüs. Dit gebeurt onder toezicht en eindverantwoordelijkheid van de penningmeester. Jaarlijks stelt de Overblijfstichting een financieel jaarverslag op. Als er financiële vragen zijn kunt u terecht bij penningmeester. Deze is te bereiken via broodjeemmaus.penningmeester@gmail.com

Bestuursverslag

Overige gegevens

Overblijfstichting Broodje Emmaüs
Leenkamp 15
2264 KW Leidschendam
Kamer van Koophandel: 27288532
Rekeningnummer: NL03 ABNA 0980 4570 09