Coördinator of bestuurslid

Wij hebben op dit moment twee vacatures:

 • coördinator voor de dinsdag (per direct)
 • bestuurslid (vanaf schooljaar 2020-2021)

Coördinator voor de dinsdag

Wij zoeken een vrijwilliger die per direct vaste coördinator wil worden op de dinsdag. Uiteraard zorgen wij voor een inwerkprogramma. Heeft u interesse maar bent u pas beschikbaar na de zomervakantie? Dan horen wij ook graag van u.

Wat doet een coördinator?

 • Hij/zij leidt de overblijf in goede banen (regiefunctie).
 • Roostert de vaste Overblijfouders en Invalouders in.
 • Verwerkt en controleert de aanwezigheid van kinderen en Overblijfouders in TSO-assistent.
 • Begeleidt de Overblijfouders tijdens de overblijf.
 • Zorgt voor een goede overdracht naar de andere coördinatoren.
 • Is contactpersoon voor ouders en leerkrachten in geval van bijzonderheden of incidenten.
 • Verricht EHBO bij lichte verwondingen.
 • Vergadert 6x per schooljaar met het bestuur en stemt tussentijds af waar nodig.

Wat biedt Broodje Emmaüs?

 • Een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van € 800,- per schooljaar.
  Deze wordt aan het einde van het schooljaar uitbetaald.
 • Inhoudelijke cursussen, waaronder een gecertificeerde EHBO-training.
 • Jaarlijks teamuitje

Interesse?
Stuur dan uw contactgegevens naar broodjeemmaus@gmail.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Bestuurslid

Wij zoeken een vrijwilliger die vanaf september ons bestuur wil komen versterken. Het bestuur geeft algemene sturing aan de organisatie van de overblijf. En bestaat uit vier bestuursleden en een penningmeester.

De taken van het bestuur bestaan o.a. uit:

 • zorgen voor een veilige en prettige overblijf voor alle kinderen, nu en in de toekomst
 • registratie van overblijfkinderen
 • werven en inroosteren van voldoende Overblijfouders en Invalouders
 • financiële administratie, waaronder innen overblijfgelden en betalen vrijwilligersvergoedingen
 • informeren en onderhouden van contacten met het schoolteam en ouders t.a.v. het overblijven
 • borgen van voldoende kennis en ervaring binnen het overblijfteam, teambuilding
 • aanschaffen van speelgoed en speeltoestellen

De onderlinge taakverdeling kunnen we in overleg afstemmen. Deze is mede afhankelijk van de kennis en ervaring van de verschillende bestuursleden. Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn, vragen we van alle bestuursleden een hands-on mentaliteit.

Wat biedt Broodje Emmaüs?

 • Als bestuurslid ontvangt u een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van € 825,- per schooljaar.
  Deze wordt aan het einde van het schooljaar uitbetaald.
 • Deelname aan inhoudelijke cursussen.
 • Jaarlijks teamuitje.

Interesse?
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Mail dan naar broodjeemmaus@gmail.com.
We maken graag een afspraak om kennis te maken en meer te vertellen.